Huisregels

Huisregels

De organisatie van het Pinkstertoernooi hanteert duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft, zonder geldig identiteitsbewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
 • Bij het constateren van een vervalste identiteitsbewijs zal er contact opgenomen worden met de politie.
 • Jongeren onder 16 jaar worden dus niet toegelaten!
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. 
 • Het is verboden om te roken in de verschillende tenten.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van wangedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren
 • Met beveiligingscamera’s houden wij toezicht op uw en onze veiligheid.
 • Het gebruik van Locker geschiedt geheel op eigen risico, de organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade.
 • Ieder jaar gebruiken wij nieuwe consumptiemunten, deze munten zijn alleen geldig in het jaar van aankoop en tot eerste pinksterdag (zondag 28 mei) 01.00 uur inwisselbaar tegen contact geld.