De informatie op deze pagina is vanwege de coronapandemie dit jaar niet van toepassing.

Zie de homepagina voor meer informatie,
of ga terug naar de vorige pagina.

Huisregels

Huisregels

De organisatie van het Pinkstertoernooi hanteert duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft, zonder geldig identiteitsbewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
 • Bij het constateren van een vervalste identiteitsbewijs zal er contact opgenomen worden met de politie.
 • Jongeren onder 16 jaar worden dus niet toegelaten!
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. 
 • Het is verboden om te roken in de verschillende tenten.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van wangedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren
 • Met beveiligingscamera’s houden wij toezicht op uw en onze veiligheid.
 • Het gebruik van Locker geschiedt geheel op eigen risico, de organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade.
 • Ieder jaar gebruiken wij nieuwe consumptiemunten, deze munten zijn alleen geldig in het jaar van aankoop en tot eerste pinksterdag (zondag 5 juni) 01.00 uur inwisselbaar tegen contact geld.