Algemene bepalingen - Hoofd

Algemene bepalingen - Hoofd

Algemene bepalingen hoofdtoernooi 4×4

Aanmelden

 • Aanmelden op zondagochtend op de toernooilocatie bij de jurywagen tent tussen 08.45 uur en 09.30 uur.
 • Kom op tijd, laat anderen niet op je wachten.
 • U ontvangt bij aanmelding, indien uw inschrijfgeld reeds is betaald, de poule-indeling.

Aanvang

 • Het toernooi wordt op zondag 31 mei om 09.45 uur officieel geopend.
 • Direct na opening beginnen de wedstrijden.
 • De eerste serie wedstrijden wordt om 09.30 uur bekend gemaakt.
 • Alle teams dienen dus op dit tijdstip aanwezig te zijn.

Wachttijd

 • Elk team dient zich, nadat dit bekend gemaakt is, direct naar het desbetreffende speelveld te begeven.

Kleding en ballen

 • Elk team is verplicht in uniform clubtenue te spelen. Hierop zal nauwlettend worden toegezien door de toernooileiding en scheidsrechters. 
 • Men is verplicht eigen volleyballen, voorzien van een herkenningsteken, mee te brengen.

Wedstrijden

 • De organisatie behoudt zich het recht voor bij onvoorziene omstandigheden wijzigingen door te voeren.
 • Bij onvoorziene omstandigheden kan het wedstrijdschema (en/of wedstrijd telling) aangepast worden.

Spelregels

 • Er wordt gespeeld volgens de internationale spelregels.
 • De beslissingen van de scheidsrechter zijn onherroepelijk.

Veld

 • Er zal 4 tegen 4 worden gespeeld op een veld van 7 bij 7 meter.

Gastspelers

 • Gastspelers of vriendenteams zijn toegestaan, mits de betreffende spelers/speelsters zich op een reëel niveau inschrijven.
 • Indien de toernooileiding het niet eens is met het ingeschreven niveau hebben zij het recht om het team in een andere poule te plaatsen.

Afmelden voor het toernooi

 • Afmelding uiterlijk één week voor het toernooi, nadien wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

En verder:

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
 • Spelers moeten lid van een volleybal bond zijn. Tevens moet het team representatief zijn voor de divisie waarin ze spelen.
 • Het is de organisatie toegestaan het team te verplaatsen naar een andere divisie wanneer de organisatie dit nodig acht.

Elk team wordt geacht bovengenoemde bepalingen te kennen.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich tijdens het toernooi richten tot de jurywagen/wedstrijdleider.

Fijne, sportieve dagen!

Namens het toernooibestuur,
Christel Willems

Telefoon: 06 – 833 26 800