Algemene bepalingen - Hoofd

Algemene bepalingen - Hoofd

Algemene bepalingen Hoofdtoernooi 2023

Inschrijven

 • Je kunt je inschrijven op verschillende niveaus, namelijk: dames/heren
  3e klasse tot en met eredivise. 
 • Vul op het inschrijfformulier in op welk niveau je mee wil doen. Op basis van de inschrijvingen en de niveaus worden de poule indelingen bepaald.
 • Je dient alle namen (voor + achternaam) van deelnemende spelers in te vullen bij het inschrijven.
 • Je mag maximaal 4 teamleden inschrijven!
 • De inschrijfkosten zijn € 40,-. Iedere ingeschreven speler ontvangt (als hij/zij ouder is dan 16 jaar) een bandje waarmee je het hele weekend gratis entree hebt tot de feesttent! Dit bandje is niet overdraagbaar en dient het gehele weekend om dezelfde pols te blijven zitten.

Aanmelden

 • Aanmelden op zaterdagochtend op de toernooilocatie bij de jurywagen tussen 08.45 uur en 09.30 uur.
 • Kom op tijd, laat anderen niet op je wachten.
 • Je ontvangt bij aanmelding, indien het inschrijfgeld is betaald, de poule-indeling.

Aanvang

 • Het toernooi wordt op zaterdag 27 mei om 09.45 uur officieel geopend.
 • Direct na opening beginnen de wedstrijden.
 • De eerste wedstrijden worden om 09.30 uur bekend gemaakt, alle teams dienen dus op dit tijdstip aanwezig te zijn.

Kleding, ballen en scheidsrechters

 • Elk team is verplicht in uniform tenue te spelen.
 • Men is verplicht eigen volleyballen, voorzien van een herkenningsteken, mee te brengen.
 • Ieder team is verplicht om zelf te tellen/fluiten in de poule. In het wedstrijdschema wordt aangegeven wanneer je moet fluiten/tellen.
 • In de Eredivisie & Topdivisie zijn er scheidsrechters die fluiten/tellen.

Wedstrijden

 • De organisatie behoudt zich het recht om bij onvoorziene omstandigheden wijzigingen door te voeren. Het wedstrijdschema kan in dit geval aangepast worden.

Spelregels

 • Er wordt gespeeld volgens de internationale spelregels.
 • De beslissingen van de scheidsrechter zijn onherroepelijk.

Veld

 • Er zal 3 tegen 3 worden gespeeld op een veld van 7 bij 7 meter.
 • Uitgezonderd de Eredivisie & Topdivisie, zij spelen op een veld van 7 meter breed en 9 meter lang.

Gastspelers

 • Gastspelers of vriendenteams zijn toegestaan, mits de betreffende spelers/speelsters zich op een reëel niveau inschrijven.
 • Indien de toernooileiding het niet eens is met het ingeschreven niveau hebben zij het recht om het team in een andere poule te plaatsen.

Afmelden voor het toernooi

 • Afmelding uiterlijk één week voor het toernooi, nadien wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

En verder:

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
 • Het is de organisatie toegestaan het team te verplaatsen naar een andere divisie wanneer de organisatie dit nodig acht.

Elk team wordt geacht bovengenoemde bepalingen te kennen.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich tijdens het toernooi richten tot de jurywagen/wedstrijdleider.